Volten, André

Zonder titel, 1969

Zonder titel

Bij de bouw van de voormalige Dubel-MAVO in 1969 werd een monumentaal, abstract kunstwerk geplaatst. Het kunstwerk is gemaakt door de beroemde kunstenaar André Volten en bestaat uit een aantal rode, geometrische driehoeken die op- en aflopen in hoogte en uit het grasveld omhoog lijken te steken.

Lees meer

De Culturele Raad van de gemeente Deventer sprak in 1961 uit dat ze, juist omdat Deventer al zo veel historisch erfgoed heeft, liever niet alleen beeldhouwwerken met een historisch karakter wilde plaatsen; er moest meer ruimte komen voor experiment. Het kunstwerk van André Volten is hiervan het eerste resultaat. 

Dit werk van André Volten is een mooi voorbeeld van zijn werk in de jaren ’60. Hij werkt vanuit een dynamisch principe en realiseert een ritmisch beeld door geografische vormen te herhalen. 

Kunstproject Deventer Beeldenstorm
In 2015 besluit beeldhouwer  Wouter Klein Velderman  de beelden in zijn geboortestad Deventer opnieuw te bekijken. Hij nodigt de bewoners van de stad uit om hetzelfde te doen. Zo opent  Deventer Beeldenstorm op vrijdag 5 april met het Beeldcircus. Dit kunstwerk van André Volten staat dan in het centrum van de aandacht. Er is een circustent om het beeld geplaatst. Het beeld staat al 44 jaar in het Karel de Grote Plantsoen in Deventer. Met als uitgangspunt een uitspraak van Volten: “Door eraan te werken leren we waaraan we werken” kunnen buurtbewoners die dag hun eigen versie maken van het beeld.

Over de kunstenaar
André Volten (1925-2002) behoorde tot de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de generatie na 1945. Hij hield zich intensief bezig met de rol van kunst in de openbare ruimte. Hij maakte veel constructivistische beelden in steden in Nederland en daarbuiten. Vanaf eind van de jaren '60g werkte hij steeds vaker met staal, maar ook gebruikte hij graniet en  cortenstaal.
De aandacht van André Volten ging vooral uit naar de relatie het tussen kunstwerk, de omgeving en de toeschouwer. Zijn kunstwerken droegen in belangrijke mate bij aan de integratie van beeldende kunst in de publieke ruimte.
In 1996 kreeg Volten voor zijn werk de belangrijke Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

In de buurt