Westen, Jeroen van

Laage Diepenveen, 2008

Laage Diepenveen

Jeroen van Westen ontwierp een bijzonder waterbergingsgebied bij de Zandwetering in Diepenveen. Het gebied van 2 hectare is als landart project uitgevoerd en draagt de titel 'Laage Diepenveen'. De watergangen en de wandelpaden vormen ieder een eigen labyrint, met centraal in het gebied een put.

Lees meer

Het landschapskunstwerk is een minimale ingreep in het landschap. Jeroen van Westen zegt hierover: ‘Als water niet meer alleen een vijand is die door normalisatie ‘onttoverd’ wordt, dan ontstaat er weer ruimte voor een meer associatief bewustzijn waarin verwondering een boventoon mag voeren’.

De kern van het nieuwe waterbeheer is water de tijd geven om te worden opgenomen door het landschap, bodem, planten, dieren. Door het water meer ruimte te geven en te vertragen krijgt het die tijd. Het ontwerp van Laage Diepenveen is gebaseerd op de onderhoudscyclus van het Waterschap. Een klein labyrint dat wordt gevormd door waterloop en kades leidt de mensen door het gebied. De omweg verlengt de tijd voor water en mens.
Toen er nog geen boompjes en struiken waren opgeschoten in het retentiegebied konden de bezoekers het hele labyrint overzien. Als de lage delen zijn vol gegroeid, is het pad een besloten ‘gang’, en ligt de put in het hart verscholen. Na groot onderhoud ligt het labyrint weer open. Peilverschillen, onderhoudscyclus, de ring van twaalf knotwilgen, vlonders, brug en bank, alles is zo ontworpen dat ook de mens de tijd krijgt om het water en het landschap, dat door het water wordt gevoed, indringend waar te nemen.

Dit kunstwerk is gerealiseerd in opdracht van Henk Hengeveld en in samenwerking met Waterschap Groot Salland en Noël van Doorn, landschapsarchitect.

Over de kunstenaar
Jeroen van Westen (Nederland, 1955) is een landschapskunstenaar die betrokken is bij verschillende gebiedsontwikkelingen in binnen- en buitenland. Hij ontwikkelde in de loop van de tijd zijn kunstenaarschap vanuit de grondgedachte dat het landschap leesbaar is. Deze leesbaarheid in het landschap is voor Van Westen een resultante van de wisselwerking tussen cultuur en natuur. 

 

Bekijk hier een video over het werk. 

In de buurt