Erdtsieck, A.F.J.

Het Landbouwertje, 2005

Het Landbouwertje

Het kunstwerk 'Het landbouwertje' werd gemaakt ter ere van het 100-jarig bestaan van de Landbouw studentenvereniging Nji-Sri en de Landbouwopleiding in Deventer. Het is een bronzen beeldje van een student.

Lees meer

Het beeld is een exacte kopie van het beeld van P. Roovers, wat in 1969, toen Deventer landbouw corps Nji-Sri hun 10e lustrum vierde, geplaatst is. Dit beeld was van keramiek en is versleten, daarom heeft de Vereniging een nieuw exemplaar laten vervaardigen. Het is in 2005 aan de gemeente Deventer geschonken. 

Het kunstwerk verbeeldt een landbouw student met een corps petje op, een studieboek onder de arm én leunend tegen een oude ploeg. Op de sokkel staat de geschiedenis te lezen.

De Landbouwers Vereniging Nji-Sri (D.L.V. Nji-Sri) bestaat nog steeds en is nu weer gevestigd in Wageningen. De vereniging dankt haar naam “Nji-Sri” aan de godin van de rijst en vruchtbaarheid uit de Indische Mahabharata. Ook voor andere organen binnen de vereniging, zoals disputen, jaarclubs, en genootschappen wordt inspiratie opgedaan vanuit de Mahabharata. In het verleden waren Nji-Sri en Indonesië sterk verbonden doordat veel studenten na hun studie naar de tropen (Indonesië) vertrokken om daar in de landbouw te werken.

 

In de buurt