Monchy, Pieter de

Albert Schweitzer, 1975

Albert Schweitzer

Dit standbeeld van Albert Schweitzer staat op een laag voetstuk. Naar aanleiding van het eeuwfeest van Schweitzers geboorte in 1975 liet de Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds het kunstwerk maken. Het beeld staat op de Brink, voor het voormalige Schweizer centrum dat in 1983 werd opgeheven.

Lees meer

Pieter de Monchy realiseerde een figuratief bronzen beeld. Hij is erin geslaagd een levendig beeld te maken. Vaak nodigde hij de mensen die hij vastlegde uit in zijn atelier, zodat ze zich op hun gemak konden voelen. Albert Schweitzer is afgebeeld met een tropenhoed en boek, verwijzend naar zijn werk in Lambarene en het feit dat hij een belangrijk denker en schrijver was. De sokkel waarop het beeld staat is bewust laag gehouden. Een hoog voetstuk paste niet bij de persoon. De lijfspreuk van Albert Schweitzer is hierop vermeld:

‘Eerbied voor het leven’

Albert Schweitzer leefde van 1875 tot 1965. Albert Schweitzer is afkomstig uit de Elzas in Noord-Frankrijk. Dat gebied hoorde toen nog bij Duitsland. Hij volgde een opleiding tot predikant en daarna tot arts. Hij was zeer muzikaal en speelde onder meer kerkorgel.  Bovendien was hij een belangrijk denker en schrijver. Hij spoorde de mensen aan om eerbied te hebben voor alles wat leeft.

Op 38-jarige leeftijd vertrok hij naar het Afrikaanse land Gabon, waar hij met zijn vrouw in Lambarene een ziekenhuis oprichtte. Daar heeft hij duizenden mensen behandeld. In Deventer werd een fonds opgericht om zijn werk in Afrika te steunen. Zelf kwam Schweitzer enkele keren naar Deventer om hier een orgelconcert te geven in de Lebuinuskerk en om geld in te zamelen voor zijn ziekenhuis in Lambarene.
Na zijn dood bleef er in Deventer een Albert Schweitzer Centrum gevestigd in het Penninckshuis. Dat was de reden dat er in 1974 op de Brink bij de Penninckshoek een beeld van Albert Schweitzer werd geplaatst. Het werd onthuld door de toenmalige koningin Juliana.

In 2012 kwam de bekende Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu bij een bezoek aan Deventer op deze plek bloemen leggen en een toespraak houden. In navolging van Albert Schweitzer zet deze bisschop zich in voor armen in zieken in Zuid-Afrika.
(uit: http://www.deventertoenennu.nl/tijdvakken/albert-schweitzer-64a686)

Albert Schweitzer beschreef zijn patiënten op paternalistische en racistische toon, helaas passend bij de koloniale tijd van toen, maar nu volstrekt ondenkbaar en totaal in tegenspraak met de manier waarop hij eerbied voor het leven had toonde.

Over de kunstenaar
Pieter de Monchy (1916 – 2011) kwam uit een bekend geslacht van kooplieden. Hoewel hij zelf ook werd opgeleid voor een baan in het bedrijfsleven, ontwikkelde hij zich tot kunstenaar. De Monchy volgde tekenlessen bij Jos Rovers. Later legde hij zich toe op het schilderen en beeldhouwen.

De Monchy maakte borstbeelden van onder meer leden van het Koninklijk Huis, acteurs en musici, maar verwierf vooral bekendheid met dit beeld van Albert Schweitzer op De Brink in Deventer en het oorlogsmonument in zijn geboorteplaats Hengelo. Ook in het buitenland staan beeldhouwwerken van zijn hand.

In de buurt